Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä
Finnmari Oy
Kynttilätie 2
15700 LAHTI
Y-tunnus: 0148361-4

Rekisteriasiat
Asiakaspalvelu myynti@finnmari.fi vastaa asiakasrekisterissä olevia henkilötietoja koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

Rekisterin nimi
Finnmari Oy asiakasrekisteri

Rekisterin pitämisen peruste
Henkilö on rekisteröitynyt Finnmari verkkokaupan asiakkaaksi, ostanut www.kauppa.finnmari.fi:stä tavaraa.

Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin käyttötarkoituksena on asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät asiat, kuten asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden lähetysten seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Finnmari Oy:n verkkokaupan toiminnan kehittämiseen liittyen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Lisäksi Finnmari Oy voi suunnata markkinointiansa ja mainontaansa asiakastietojen perusteella omien palvelujensa kautta rekisterin asiakkailleen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle. Rekisterinpitäjällä on pääsy verkkokaupan tietokantaan ongelmatilanteiden ratkaisemiseksi.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

Henkilön etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Postiosoite
Puhelinnumero
Tiedot käsitellyistä tilauksista
Tilausten Postin seurantatiedot

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Tietolähteenä ovat Asiakkaaksi rekisteröitymisen yhteydessä sekä asiakassuhteen kestäessä asiakkaalta kerättävät tiedot.
Säännönmukaiset tietojen luovutukset.
Checkout Finland -maksutapaa käytettäessä asiakkaan tiedot välitetään Checkout Finland Oy:lle.
Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille.

Tietojen poistaminen
Tietoja poistetaan asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Finnmari Oy:n asiakasrekisteriin ei ole pääsyä julkisten verkkojen kautta.

Kielto-oikeus
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Lue myös:
Toimitusehdot